Knihy s osudem - video prezentace projektu


Nejnovější články

Webové stránky - hlavní komunikační nástroj

Projekt Knihy znovu nalezené je interdisciplinární, propojuje historický výzkum a knihovnictví, proto také přistupujeme k tématu propagace zodpovědně. Hlavním komunikačním kanálem jsou pro nás webové stránky. Jak jsme je tvořili, jak se měnily a vyvíjely?


K obecným otázkám pohybu knižního majetku v Československu po 2. světové válce

Po skončení 2. světové války došlo na území Československa k rozsáhlým přesunům kulturního majetku, které nemají v české historii obdoby. Vedle klasických uměleckých předmětů se jednalo o nejméně 16 milionů doložených svazků knih.


Archivní prameny mapující nakládání s knihami a knižními kolekcemi v Československu po roce 1918

Jestliže původní předpoklady výzkumu byly takové, že rezervní fondy NK ČR jsou tvořeny výhradně knihami, které byly konfiskovány nepřátelům nacistického režimu v sousedním Německu i jinde v okupované Evropě, závěry se ukázaly odlišnými...


Počet zaevidovaných svazků

2447

V projektu katalogizujeme dosud nečtené knihy z rezervních fondů. Knihy se do knihovny dostaly různými cestami během druhé světové války a krátce po ní.


Osudy konfiskovaných knih

Národní knihovna iniciovala unikátní výzkum mapující konfiskované nebo zavlečené knihy, které se na území tehdejšího Československa dostaly během II. světové války či krátce po ní. Tyto fondy byly rozptýleny do mnoha institucí a velká část je ztracena navždy. I přesto jsou nedílnou součástí kulturního dědictví, mnohdy jsou poslední památkou na původní vlastníky. Jsou i dokladem nakládání s kulturními hodnotami.

Základní informace o projektu

Projekt Knihy znovu nalezené je financován prostřednictvím EHP a Norských fondů v rámci programu CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění. Sedmnáctiměsíční mezinárodní projekt zaměřený na fondy konfiskovaných nebo zavlečených knih je realizován od 1. ledna 2015 do 31. dubna 2017. Projekt byl prodloužen do dubna 2017 pomocí BFB iniciativ. Hlavním řešitelem je Národní knihovna ČR, zahraničním partnerem norská nadace Stiftelsen Arkivet.